Cập nhật: Thứ năm, 14/07/2011, 11:40 GMT+7
Kinh nghiệm thiết lập các thông số khi sử dụng VRAY

Trong quá trình hợp tác với các chuyên gia của các studio bên ngoài để render bằng plugin VRAY trên nền 3D Studio MAX, các KTS của Khối kiến trúc nghệ thuật Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam đã rút ra một số thông số thiết lập tối ưu cho VRAY.


Các thông số này đã được chắt lọc sau rất nhiều lần render, đo kiểm và đánh giá sản phẩm ảnh cuối cùng, với mục đích cân bằng tối ưu giữa chất lượng ảnh và thời gian render. Tuy nhiên, tùy theo cấu hình máy tính và mục đích từng trường hợp cụ thể, có thể thay đổi các thông số này để đạt mục đích lâm thời: Thời gian hay chất lượng?

Tab setting 1,2,3 và 9 giữ nguyên mặc định như khi cài đặt vì các tab này không chứa các thông số quan trọng. Tab số 4 (chia theo part hoặc tab để dễ thiết lập) Global switches, có các thông số như sau:


Tab số 5 Image sampler (Antialiasing), có các thông số như sau:


Tab số 6 Indirect  illumination (GI), có các thông số như sau:


 
Tab số 7 Irradiance map, có các thông số như sau:


 
Tab số 8 Light cache, có các thông số như sau:


 
Tab số 10 Environment, có các thông số như sau:


 
Xem tiếp phần 2!
Khối Kiến trúc nghệ thuật

DAC