Cập nhật: Thứ ba, 18/08/2009, 14:59 GMT+7
PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng
PGS. KTS Đặng Thái Hoàng, sinh năm 1939 nguyên là giảng viên ĐHXD Hà Nội, Nguyên Ủy viên hội đồng tư vấn kiến trúc Quy hoạch của Thủ Tướng (1996-2000), Ủy Viên hội đồng KTQH Thủ Đô, Ủy viên BCH hội KTS Việt Nam, Nguyên Sáng lập Viên của Công ty tư vấn & thiết kế KTVN (1997-2002).

PGS.KTS Đặng Thái Hoàng là một nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kiến trúc- quy hoạch, có nhiều cống hiến đối với nền kiến trúc đương đại nói chung và công ty tư vấn và thiết kế KTVN nói riêng. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm nổi tiếng .............................................(đang cập nhật).