Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2009, 11:44 GMT+7
Dự án đường bao phía Đông Nam quận Hải An
Địa điểm XD: Phường Cát Bi, quận Hải An, TP.Hải Phòng. Chủ đầu tư: UBND quận Hải An. Thực hiện năm: 2004.

Quy mô: 13.70 km đường và 14.20 km đê biển. Cấp công trình: Cấp II. Tổng mức đầu tư: 1500 tỷ VNĐ. Phạm vi hợp đồng tư vấn: Lập dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Chủ nhiệm đồ án:  KS.Tôn Thất Vĩnh. Thiết kế: KS. Nguyễn Ngọc Tuyên, Phạm Thanh Hà.