Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2009, 11:37 GMT+7
Dự án đường Hải Yến - Công Sơn - Mẫu Sơn
Địa điểm xây dựng: Xã Hải Yến, Công Sơn, Mẫu Sơn, Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn. Chủ đầu tư: UBND Huyện Cao Lộc. Thực hiện năm: 2007.

Quy mô: 12km. Cấp công trình: đường cấp VI miền núi. Tổng mức: 150 tỷ VNĐ. Phạm vi hợp đồng tư vấn: Lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Chủ nhiệm đồ án: KS. Phạm Thanh Hà, Đinh Việt Hưng.