Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2009, 11:32 GMT+7
Hạ tầng các đô thị mới Phía Tây TP Hải Dương ( A,B,C,D)
Địa điểm XD: Phường Thanh Bình - TP Hải Dương. Chủ đầu tư: Công Ty Nam Cường. Niên hạn xây dựng: 2003-2010. Quy mô: 250 ha. Tổng mức đầu tư: 1250 tỷ VNĐ. Thực hiện năm 2003.

Phạm vi dịch vụ tư vấn: Lập dự án, khảo sát, thiết kế. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Chủ nhiệm đồ án: KS. Ngọc Tuyên, Phạm Việt Hưng, Trần Gia Tiến.