Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương
Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương
Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương
Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương
Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2009, 11:19 GMT+7
Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị phía Đông TP Hải Dương
Địa điểm XD: Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương. Chủ đầu tư: Công Ty Nam Cường. Niên hạn xây dựng: 2003-2010. Quy mô: 78 ha. Tổng mức đầu tư: 400 tỷ VNĐ. Thực hiện năm 2003.

Phạm vi dịch vụ tư vấn: Lập dự án, khảo sát, thiết kế. Giá trị hợp đồng tư vấn: 6,5 tỷ VNĐ. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Chủ nhiệm đồ án: KS. Ngọc Tuyên, Phạm Việt Hưng, Trần Gia Tiến.