Cập nhật: Thứ hai, 20/07/2009, 11:03 GMT+7
Hạ tầng kỹ thuật Khu Văn hoá Thể thao TP Hải Dương
Địa điểm XD: Phường Ngọc Châu - TP Hải Dương. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hải Dương. Niên hạn xây dựng: 2003-2010. Quy mô: 45 ha. Tổng mức đầu tư: 225 tỷ VNĐ. Thực hiện năm 2003.

Phạm vi dịch vụ tư vấn: Lập dự án, khảo sát, thiết kế. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Chủ nhiệm đồ án: KS. Ngọc Tuyên, Phạm Việt Hưng, Trần Gia Tiến.