Công ty Tư vấn và Thiết kế Kiến Trúc Việt Nam - Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Cập nhật: Thứ tư, 22/07/2009, 14:29 GMT+7
Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Là bệnh viện thực hành của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, được xây dựng tại đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Bệnh viện do Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương làm chủ đầu tư. Niên hạn xây dựng dự kiến 2008-2010.

Công trình được cải tạo, mở rộng kết hợp xây mới, có tổng diện tích sàn hơn 39.000 m2. Thiết kế năm 2008. Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn. Tác giả: ThS.KTS. Hà Quang Hùng.