Cập nhật: Thứ sáu, 17/07/2009, 11:13 GMT+7
Trung tâm thương mại Lạng Sơn
Công tình xây mới với quy mô: 17.000 m2 sàn, cao 11tầng, tổng mức đầu tư 100 tỷ. Đồ án được thực hiện năm 2003.Chỉ đạo thực hiện: TS.KTS Lê Tuấn.Tác giả: KTS. Trần Toàn Thắng và các cộng sự.