Cập nhật: Thứ ba, 28/07/2009, 16:15 GMT+7
Các kiến trúc sư DAC tiêu biểu
Giới thiệu về các kiến trúc sư tiêu biểu hiện vẫn đang làm việc tại công ty DAC.  1. Kiến trúc sư Nguyễn Hải Bách
  2. Kiến trúc sư Hà Quang Hùng
  3. Kiến trúc sư Đỗ Trí Phương
  4. Kiến trúc sư Kiều Đức Chí
  5. Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Dũng